نتایج جستجو
در قسمتی از سریال کلاه قرمزی در نوروز ۹۳ ،شهاب حسینی میهمان ویژه کلاه قرمزی بود. دراین قسمت ببعی از عروسکهای با مزه این سریال، به دیالوگی ازفیلم درباره الی اشاره کرد و گفت: یک پایان تلح بهتر از تلخ...
Site Meter