مشکلات شب عروسی
۷۸۴۱۰۶ به دستور کارگروه مصادیق جرائم رایانه ای لینک دانلود این پست غیرفعال شده است

۷۸۴۱۰۶

به دستور کارگروه مصادیق جرائم رایانه ای لینک دانلود این پست غیرفعال شده است

"برای این مطلب ۰ دیدگاه ارسال شده و ۵۰۰۳ بار این مطلب بازدید شده است"
بخش نظرات

Comments are closed.

<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/player/jwplayer.js"></script>
<script type="text/javascript">
jwplayer("mplayer").setup({
file: "<?php echo $clip; ?>",
width: "586px",
height: "360px",
wmode:"transparent",
allowscriptaccess:"always",
allowfullscreen:"true",
image: "<?php echo $preview; ?>",
flashplayer: "<?php bloginfo('template_directory'); ?>/player/player.swf"
});
</script>
Site Meter