صحنه پخش نشده شهادت حضرت عباس در مختارنامه
  اشتراک مطالب روزانه بیست را به دوستانتان هدیه دهید

 


اشتراک مطالب روزانه بیست را به دوستانتان هدیه دهید

"برای این مطلب ۰ دیدگاه ارسال شده و ۶۶۵۲۱ بار این مطلب بازدید شده است"
بخش نظرات

Comments are closed.

<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/player/jwplayer.js"></script>
<script type="text/javascript">
jwplayer("mplayer").setup({
file: "<?php echo $clip; ?>",
width: "586px",
height: "360px",
wmode:"transparent",
allowscriptaccess:"always",
allowfullscreen:"true",
image: "<?php echo $preview; ?>",
flashplayer: "<?php bloginfo('template_directory'); ?>/player/player.swf"
});
</script>
Site Meter