فاجعه ای بزرگتر از حقوق های نجومی!

بسیاری از مردم همچنان برای یک وام ۳ میلیونی اندر خم یک کوچه باقی مانده اند. فاجعه بزرگتر از حقوقهای نجومی، آنجاست که برخی مدیران اعم از اصولگرا و اصلاح طلب فکر میکنند چون حقوقهای زیر ۲۰ میلیون میگیرند؛ در حال لطف به مردم هستند و قهرمانانه فیش های حقوقی شان را منتشر میکنند! غافل […]

بحث انگیزترین ویدئوها

بحث انگیزترین باکس طلایی